@article{Góralczyk:2004,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Idzie konkurencja!",
  journal = "Przegląd Mleczarski",
  number  = "nr 2",
  pages   = "24--28",
  year    = "2004",
}