@article{Bartkowiak:1993,
  author  = "E. Bartkowiak",
  title   = "Przemiany w podstawowych formach opieki nad dzieckiem osieroconym na tle zmieniających się potrzeb społecznych",
  journal = "Ruch Pedagogiczny",
  number  = "nr 1/2",
  pages   = "60--69",
  year    = "1993",
}