@article{Góralczyk:2004,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Oferta przemysłu mleczarskiego w opinii konsumentów",
  journal = "Przemysł Spożywczy",
  number  = "nr 3",
  pages   = "39--40",
  year    = "2004",
}