@article{Góralczyk:2004,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Konsumenci kształtują konkurencyjność",
  journal = "Przegląd Mleczarski",
  number  = "nr 5",
  pages   = "26--29",
  year    = "2004",
}