@article{Rybakowski:2004,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Wtargnięcie pieszego na jezdnię - rekonstrukcja zdarzenia w opinii biegłego",
  journal = "Wychowanie Komunikacyjne",
  number  = "nr 7-9",
  pages   = "8--9",
  year    = "2004",
}