@article{Mróz:2004,
  author  = "P. Mróz",
  title   = "Testowanie mikroprocesorowych urządzeń pomiarowo-sterujących",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Robotyka",
  number  = "nr 7-8",
  pages   = "100--103",
  year    = "2004",
}