@article{Góralczyk:2004,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Cena a konkurencyjność (część 2)",
  journal = "Przegląd Mleczarski",
  number  = "nr 9",
  pages   = "26--28",
  year    = "2004",
}