@article{Romanów:2004,
  author  = "F. Romanów and S. Służalec",
  title   = "Badania doświadczalne warstwowych elementów bezpiecznej kolumny kierowniczej",
  journal = "Czasopismo Techniczne : Mechanika",
  volume  = "R. 101",
  number  = "z. 7",
  pages   = "487--492",
  year    = "2004",
}