@article{Biliński:2004,
  author  = "T. Biliński and G. Misztal",
  title   = "Aspekty podejmowania decyzji w sprawie renowacji mieszkaniowych zasobów budowlanych (cz. 2)",
  journal = "Wiadomości",
  number  = "nr 7",
  pages   = "9--11",
  year    = "2004",
}