@article{Korentz:2004,
  author  = "J. Korentz and J. Marcinowski",
  title   = "Numeryczna symulacja drgań parasejsmicznych budynku mieszkalnego",
  journal = "Czasopismo Techniczne : Mechanika",
  volume  = "R. 101",
  number  = "z. 5",
  pages   = "141--148",
  year    = "2004",
}