@article{Kufel:2004,
  author  = "S. Kufel",
  title   = "Nieustanna klątwa : o twórczości Zbigniewa Święcha",
  journal = "Pro Libris : lubuskie pismo literacko-kulturalne",
  number  = "nr 3/4",
  pages   = "138--140",
  year    = "2004",
}