@article{Góralczyk:2004,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Rola pośredników handlowych w kształtowaniu popytu na wyroby mleczarskie",
  journal = "Handel Wewnętrzny",
  number  = "4-5",
  pages   = "63--66",
  year    = "2004",
}