@article{Adaszyńska:2002,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Biblioteka otwarta",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 4/5",
  pages   = "31--33",
  year    = "2002",
}