@article{Buczek:2002,
  author  = "B. Buczek and E. Czarnecka",
  title   = "O Bibliotece Neofilologicznej",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 4/5",
  pages   = "33--34",
  year    = "2002",
}