@article{Adaszyńska:2004,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Sztuka w Bibliotece : konieczność czy wybór?",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 10",
  pages   = "20--23",
  year    = "2004",
}