@article{Adaszyńska:2004,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = ""Bibuła" w Bibliotece Uniwersyteckiej",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 8",
  pages   = "44-45",
  year    = "2004",
}