@article{Adaszyńska:1999,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Automatyzacja Biblioteki",
  journal = "Głos Uczelni",
  number  = "nr 2/3",
  pages   = "14--15",
  year    = "1999",
}