@article{Adaszyńska:1998,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Konkurs Librariusa : Biblioteka Wyższej Szkoły Pedagogicznej wsród laureatów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej",
  journal = "Głos Uczelni",
  number  = "nr 1",
  pages   = "4",
  year    = "1998",
}