@article{Adaszyńska:1997,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Komputeryzacja Biblioteki",
  journal = "Głos Uczelni",
  number  = "nr 5",
  pages   = "17--18",
  year    = "1997",
}