@article{Lewandowski:2004,
  author  = "A. Lewandowski and S. Laber and M. Jenek",
  title   = "Ocena właściwości tribologicznych żeliwa GJL-250 po obróbce nagniataniem warunkowanych rodzajem środka smarnego",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  volume  = "R. 35",
  number  = "nr 5",
  pages   = "137--144",
  year    = "2004",
}