@article{Jenek:2004,
  author  = "M. Jenek and S. Laber and A. Lewandowski",
  title   = "Wpływ preparatu eksploatacyjnego R-2000 na stan stereometryczny powierzchni w procesie tarcia żeliwa GJL-250",
  journal = "Tribologia : Teoria i Praktyka",
  volume  = "R. 35",
  number  = "nr 5",
  pages   = "89--96",
  year    = "2004",
}