@article{Bulaczek:2013,
  author  = "A. Bulaczek",
  title   = "Stefan Zachariasz Pawlicki jako inicjator recepcji darwinizmu w Polsce",
  journal = "Studia z Filozofii Polskiej",
  volume  = "tom 8",
  pages   = "179--192",
  year    = "2013",
  note = "",
}