@article{Bulaczek:2013,
  author  = "A. Bulaczek and S. Konstańczak",
  title   = "Filozofów spór archeologiczny",
  journal = "Studia z Filozofii Polskiej",
  volume  = "tom 8",
  pages   = "193--216",
  year    = "2013",
  note = "",
}