@article{Stankiewicz:2014,
  author  = "J. Stankiewicz and P. Łychmus and H. Bortnowska",
  title   = "Deficyty równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym i możliwości ograniczenia ich przez programy WLB",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu : Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce",
  volume  = "nr 8(46)",
  pages   = "159--170",
  year    = "2014",
  note    = "Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań",
}