@article{Bielniak:2014,
  author  = "N. Bielniak",
  title   = "Różnorodność sensualnego doświadczania świata na przykładzie opowiadań Aleksandra Kuprina",
  journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia : Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich, 11: Zmysły",
  volume  = "CLVIII",
  pages   = "125--136",
  year    = "2014",
  note = "",
}