@article{Węgorowska:2014,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego i Kresów północno-wschodnich w świetle ustaleń językoznawstwa erudycyjnego",
  journal = "Acta Baltico-Slavica",
  volume  = "38",
  pages   = "244--262",
  year    = "2014",
  note = "",
}