@article{Cichocki:2014,
  author  = "J. Cichocki and A. Kościelska and B. Piłacińska and M. Kowalski and A. Ważna and R. Dobosz and K. Nowakowski and G. Lesiński and G. Gabryś",
  title   = "Occurence of lesser white-toothed shrew Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) in Poland",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica",
  volume  = "Nr 844(21)",
  pages   = "149--168",
  year    = "2014",
  note = "",
}