@article{Kużdowicz:2014,
  author  = "D. Kużdowicz",
  title   = "Rachunek kosztów planowanych źródłem informacji zarządczej",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
  volume  = "Nr 343",
  pages   = "315--323",
  year    = "2014",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław",
}