@article{Roland:2014,
  author  = "E. Roland and M. Baj and A. Kościelska and K. Ziaja and G. Gabryś",
  title   = "New data about Trombidia (Acari, Prostigmata) of the Neisse Valley in Görlitz (Saxony, SE Germany) area",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Biologica",
  volume  = "Nr 844(21)",
  pages   = "105--124",
  year    = "2014",
  note = "",
}