@article{Kołodziejczyk:2014,
  author  = "U. Kołodziejczyk and M. Gortych and M. Hudak and D. Komarnicki and A. Szumańska and A. Śliwińska",
  title   = "Agresywność chemiczna wód powierzchniowych w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 155 (35)",
  pages   = "15--24",
  year    = "2014",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}