@article{Kotylak:2014,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Problemy klasyfikacyjne działalności przedsiębiorstw sektora przemysłu kreatywnego w modelach porównawczych gospodarek europejskich",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług : Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy",
  volume  = "nr 808(112), T. 1",
  pages   = "331--340",
  year    = "2014",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}