@article{Kotylak:2013,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Znaczenie sektora kreatywnego w polityce regionu",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług : Kultura, kreatywność i biznes. Wyzwania dla polityki regionalnej",
  volume  = "nr 793(107)",
  pages   = "149--170",
  year    = "2013",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}