@article{Kotylak:2013,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług : Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej",
  volume  = "nr 763(105)",
  pages   = "715--728",
  year    = "2013",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}