@article{Dalecka-Zaborowska:2014,
  author  = "M. Dalecka-Zaborowska and A. Łoś-Tomiak",
  title   = "Bezpieczeństwo społeczne w procesie globalizacji",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu",
  volume  = "nr 3 (173)",
  pages   = "20--33",
  year    = "2014",
  note    = "Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wrocław",
}