@article{Maciejewska:2011,
  author  = "R. Maciejewska",
  title   = "Sytuacja życiowa oraz formy pomocy bezdomnym kobietom na Lubelszczyźnie",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Usługi społeczne wobec rodziny",
  volume  = "Nr 239",
  pages   = "150--161",
  year    = "2011",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław",
}