@article{Maciejewska:2014,
  author  = "R. Maciejewska",
  title   = "Jakość życia oraz formy wsparcia społecznego pracujących osób niepełnosprawnych na Lubelszczyźnie",
  journal = "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach : Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych",
  volume  = "Nr 179",
  pages   = "114--125",
  year    = "2014",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice",
}