@article{Maciejewska:2008,
  author  = "R. Maciejewska",
  title   = "Przemiany świadomości zdrowotnej rolników w województwie lubelskim",
  journal = "Roczniki Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji. Socjologia",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "198--209",
  year    = "2008",
  note    = "Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin",
}