@article{Asienkiewicz:2014,
  author  = "R. Asienkiewicz",
  title   = "Poziom rozwoju somatycznego studentów i studentek wychowania fizycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie",
  journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna",
  volume  = "tom XII, nr 2",
  pages   = "139--160",
  year    = "2014",
  note = "",
}