@article{Hudak:2014,
  author  = "M. Hudak and M. Gortych and U. Kołodziejczyk and K. Łankowska and I. Osysko and A. Śliwińska",
  title   = "Wpływ turystyki wodnej na stan ekologiczny wód rzeki Paklicy",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 156",
  number  = "nr 36",
  pages   = "5--14",
  year    = "2014",
  note = "",
}