@article{Maciejewski:2012,
  author  = "S. Maciejewski",
  title   = "Solidarność między pokoleniami w systemie konstytucyjnoprawnym na przykładzie repartycyjnego ststemu emerytalnego",
  journal = "Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze) : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
  volume  = "nr 3",
  number  = "720",
  pages   = "5--36",
  year    = "2012",
  note = "",
}