@article{Kania:2013,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Społeczeństwo polskie jako odbiorca informacji o sprawach karnych. Wybrane problemy",
  journal = "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego : Acta Universitatis Wratislaviensis",
  volume  = "T. 29",
  number  = "3510",
  pages   = "31--44",
  year    = "2013",
  note    = "Uniwersytet Wrocławski, Wrocław",
}