@article{Kania:2015,
  author  = "A. Kania",
  title   = "Rzeczywisty oraz medialny obraz punitywności opinii społecznej",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni : Prawo",
  volume  = "z. 21",
  number  = "5",
  pages   = "36--58",
  year    = "2015",
  note    = "Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia",
}