@article{Sta¶kiewicz:2015,
  author  = "H. Sta¶kiewicz",
  title   = "Rozumienie libertarianizmu",
  journal = "Analiza i Egzystencja: czasopismo filozoficzne",
  volume  = "30",
  pages   = "109--126",
  year    = "2015",
  note = "",
}