@article{Kotylak:2015,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
  volume  = "nr 852(117)",
  pages   = "369--382",
  year    = "2015",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}