@article{Asienkiewicz:2015,
  author  = "R. Asienkiewicz",
  title   = "Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego", połączonej z jubileuszem 80 urodzin Profesora Andrzeja Malinowskiego (Zielona Góra, 16-17.09.2014)",
  journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna",
  volume  = "tom XVI, nr 1",
  pages   = "169--178",
  year    = "2015",
  note = "",
}