@article{Dulewicz:2015,
  author  = "P. Dulewicz",
  title   = "CSR w przedsiębiorstwach logistycznych w warunkach spowolnienia gospodarczego",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu : Strategie i logistyka w warunkach kryzysu",
  volume  = "Nr 382",
  pages   = "280--289",
  year    = "2015",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław",
}