@article{Kotylak:2015,
  author  = "S. Kotylak",
  title   = "Kreatywność w marketingu produktów sektora przemysłów kreatywnych",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu : Marketing przeszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty : komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa z otoczeniem",
  volume  = "nr 866(39)",
  pages   = "133--142",
  year    = "2015",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}