@article{Manacka:2015,
  author  = "R. Manacka and A. Saniuk",
  title   = "Wpływ zmian w filarze kapitałowym ubezpieczeń społecznych w Polsce na finanse publiczne",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia : Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw",
  volume  = "Nr 855 (74), t. 2",
  pages   = "509--519",
  year    = "2015",
  note    = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin",
}