@article{Roland:2015,
  author  = "E. Roland",
  title   = "Odkrywcy Przyrody - zajęcia terenowe wspomagane komputerem",
  journal = "Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie",
  volume  = "R. 17, z. 43/2",
  pages   = "65--70",
  year    = "2015",
  note = "",
}