@article{Tokarska-Osyczka:2015,
  author  = "A. Tokarska-Osyczka and G. Iszkuło",
  title   = "Rezerwaty przyrody w odbiorze społecznym Studium Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 160 (40)",
  pages   = "15--27",
  year    = "2015",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}